#1 - Genel Bakış

15.10.2018

 

C#, Microsoft tarafından geliştirilen basit, modern, çok amaçlı, obje merkezli bir programlama dilidir. ECMA (European Computer Manufacturers Association) ve ISO (International Standards Organization) tarafından onaylanmıştır.

Anders Heljsberg ve ekibi .NET Framework'ü geliştirdikleri sırada C# dilini geliştirmişlerdir.

C#, Ortak Dil Altyapısı (CLI)(Common Language Infrastructure)na göre tasarlanmıştır. CLI, farklı platformlar ve mimarileri üzerinde çeşitli yüksek seviye dillerin kullanımına izin veren, çalıştırılabilir kod ve çalışma ortamından oluşur.

C# programlama dilinin yaygın olarak kullanılmasının sebeplerini sıralayacak olursak;

 • Modern, genel amaçlı programlama dili
 • Obje merkezlidir
 • Komponent merkezlidir
 • Öğrenmesi kolaydır
 • Yapısal bir dildir
 • Verimli programlar üretilebilir
 • Çeşitli bilgisayar platformlarında derlenebilir
 • .Net Framework'ün bir parçasıdır

Güçlü Programlama Özellikleri

C#, geleneksel yüksek-seviye programlama dillerini (C ve C++) takip etse de, obje-merkezli programlama dilidir. Java ile güçlü benzerlikleri vardır ve dünya çapında birçok programcıya kendisini sevdiren güçlü programlama özellikleri vardır.

Bu güçlü özellikleri sıralayacak olursak;

 • Boolean koşullar
 • Otomatik çöp toplama
 • Standart kütüphaneler
 • Assembly versiyonlama
 • Properties (özellikler) ve Events (olaylar)
 • Delegates (temsilciler) ve Event Management (olay yönetimi)
 • Kolay kullanımlı Generics (jenerikler)
 • Indexers
 • Koşullu derleme
 • Basit multithreading
 • LINQ ve Lambda ifadeler
 • Windows entegrasyonu