#3 - Program Yapısı

16.10.2018

 

C# ile basit kod blokları oluşturmaya başlamadan önce, biraz C# programının yapısını inceleyelim. Böylece ilerleyen derslerde ihtiyacımız olacak bilgilere de değinmeye başlamış oluruz.


Merhaba Dünya Programı Oluşturalım


Bir C# programı şu kısımlardan oluşur;

 • Namespace deklarasyonu
 • Class (Sınıf)
 • Class methods (Sınıf metodları)
 • Class attributes (Sınıf özellikleri)
 • Main method (Ana metod)
 • Statements and Expressions (İfadeler)
 • Comments (Yorum satırları)
Şimdi "Merhaba Dünya" çıktısı üreten basit bir kodu inceleyelim.
using System;

namespace MerhabaDunyaUygulamasi {
class MerhabaDunya {
static void Main(string[] args) {
/* C# ile ilk programım */
Console.WriteLine("Merhaba Dünya");
Console.ReadKey();
}
}
}

Bu kod derlendikten ve çalıştırıldıktan sonra aşağıdaki çıktıyı üretecektir.
Merhaba Dünya


Şimdi bu programın kısımlarını biraz daha detaylı inceleyelim.

 • Programın ilk satırında yer alan using System; kavramındaki using anahtar kelimesi System namespace'ini programımıza dahil ediyor. Bir program birden fazla using ifadesini kullanabilir.
 • Bir sonraki satırda yer alan namespace, sınıfların(class) bir arada tutulduğu alan. MerhabaDunyaUygulamasi namespace'i MerhabaDunya sınıfını içeriyor.
 • Bir sonraki satırda class tanımı yer alıyor. Programınızın kullanacağı metodları ve verileri muhafaza eden MerhabaDunya sınıfı burasıdır. Sınıflarda genellikle birden fazla metod yer alır. Metodlar sınıfların davranışlarını tanımlar. Her ne kadar örneğimizde sadece Main metodu bulunsa da.
 • Diğer satırda C# programlarının başlangıç noktası olan Main metodumuz yer alıyor. Main metod sınıfın çalıştırıldığı zaman ne yapacağına karar verir.
 • /* ... */ işaretlerinin olduğu satır derleyici tarafından reddedilir ve programda sadece geliştiriciye yorum ve not bırakmak için kullanılır. Böylelikle kendinizden sonra aynı kodu geliştirecek başka geliştiricilere açıklayıcı bilgiler bırakabilirsiniz.
 • Main metod kendisinden beklenen davranışı yerine getirir. Bu durumda Console.WriteLine("Merhaba Dünya");
  WriteLine, System namespace'indeki Console sınıfında yer alan ve ekranda "Merhaba Dünya" yazdırmamıza olanak sunan metoddur.
 • Son satır olan Console.ReadKey(); ise geliştiriciler içindir. Böylelikle programınız bir tuş değerini okuyana dek ekranda kalacaktır. Eğer bu kodu yazmamış olsaydık, programımız çalışıp çabucak kapanacaktı.
Tam bu noktada bahsetmemiz gereken bir kaç nokta var -->
 • C# case sensitive (büyük-küçük harfe duyarlı) bir yapıdadır.
 • Tüm durum cümlecikleri ve ifadeler noktalı virgül (;) ile bitmelidir.
 • Program başlatıldığında ilk olarak Main metodu çalışır.
 • Java'nın aksine, program dosya ismi sınıfın isminden farklı olmalıdır.

Kodun derlenmesi ve çalıştırılması

Eğer kodun derlenmesi ve çalıştırılması için Visual Studio'yu kullanıyorsanız aşağıdaki adımları takip edin.
 • Visual Studio'yu açın.
 • Üstteki menüden File -> New -> Project.
 • Soldaki templates kısmından Visual C# sonra Windows'u seçin.
 • Console Application (Konsol Uygulamasını) seçin.
 • Projenize bir isim belirleyin ve OK tuşuna basın.
 • Bu işlem Solution Explorer'ın altında yeni bir proje oluşturur.
 • Kod editöründe kodunuzu yazın.
 • Run (Çalıştır) tuşuna basın veya F5 tuşuna basarak projeyi çalıştırın. Siyah-beyaz komut ekranı karşınıza gelecek ve yazdığınız kodu göreceksiniz.
Visual Studio'yu kullanmadan da kodunuzu derleyebilirsiniz.
 • Bir not defteri açın ve yukarıda bahsedilen kodu ekleyin.
 • Dosyayı merhabadunya.cs ismiyle kaydedin.
 • Windows komut istemini açın ve dosyanızı kaydettiğiniz dizine gidin.
 • csc merhabadunya.cs yazın ve enter'e basarak kodunuzu derleyin.
 • Eğer kodunuzda bir hata yoksa, komut istemi bir alt satırda merhabadunya.exe isminde çalıştırılabilir bir dosya üretecektir.
 • merhabadunya yazarak kodunuzu çalıştırın.
 • Ekranda "Merhaba Dünya" çıktısını göreceksiniz.