#11 - Kayıtlar

25.11.2018

 

Embarcadero Delphi geliştirme çevresinde (Delphi IDE) Object Pascal programlama dili ile uygulama geliştirme eğitim serisi Delphi ile Programlama Öğren'in onuncu videosu olan "Kayıtlar" ile karşınızdayım.

Kayıtlar birden fazla veriyi, birbiri ile ilişkili verileri bir arada muhafaza etmemize olanak sunan özel tiplerdir. Bütünleşik verilerden oluşan bir varlıktır. Kayıtların nasıl kullanılacağı ve örnek fonksiyon üzerinden sağladığı kolaylıkları göstermeye çalıştım.

Video'da bahsettiğim Object Pascal İsim Standartları ile ilgili link aşağıdadır.

Object Pascal Style Guide