Pratik Oracle Başlangıç Rehberi

01.10.2018

 

Komut arayüzünü açma

Oracle yönetimini sağlamak için SqlPlus yazılımına erişin.
sqlplus

 

Bağlantı sağlama

SQL*Plus: Release 11.2.0.2.0 Production on (Günün tarihi) 

Copyright (c) 1982, 2014, Oracle. All rights reserved.

Enter user-name: SYSTEM
Enter password: (Kurulumdaki SA şifreniz)

Connected to:
Oracle Database 11g Express Edition Release 11.2.0.2.0 - 64Bit Production

Oracle veritabanına başarılı bir şekilde erişim sağladınız.

 

Veritabanı oluşturma

CREATE USER veritabani_adi IDENTIFIED BY sifre;

 

Oluşan veritabanına yetki verme

/* Bağlantı oluşturma yetkisi verme */ 
GRANT CONNECT TO veritabani_adi;

/* Kaynak erişim yetkisi verme */
GRANT RESOURCE TO veritabani_adi;

/* Veritabanı yönetici yetkisi verme */
GRANT DBA TO veritabani_adi;

Dilerseniz bağımsız olarak yetkilendirmeler verebilirsiniz.

/* Session oluşturma yetkisi verme */ 
GRANT CREATE SESSION TO veritabani_adi;

/* Tablo oluşturma yetkisi verme */
GRANT CREATE TABLE TO veritabani_adi;

/* View oluşturma yetkisi verme */
GRANT CREATE VIEW TO veritabani_adi;

/* Synonym oluşturma yetkisi verme */
GRANT CREATE SYNONYM TO veritabani_adi;

 

Not: Oracle veritabanında tüm tablolar kullanıcıya ait bir SCHEMA'ya bağlı oluşturuluyor.