[Çözüm] ORA-01950 no privileges on tablespace 'STH'

11.10.2018

 

Bu hata, oluşturulmuş tablespace'e erişim yetkisi olmayan kullanıcı ile erişilmek istenildiği zaman oluşur.

Çözüm

Kullanıcıya Yetki Verme

Kota tanımı yapılmadan kullanıcı herhangi bir veri kaydı yapamaz. Bu yüzden ilgili kullanıcının ilgili tablespace'te işlem yapabilmesi için kota oluşturmalıyız.

/* Kullanıcıya sınırsız kullanım yetkisi verme */ 
alter user KULLANICINIZ quota unlimited on TABLESPACE_ISMI;

/* Kullanıcıya 100M kullanım yetkisini verme */
alter user KULLANICINIZ quota 100M on TABLESPACE_ISMI;
Not: bir DBA tarafından ne kadar alana ihtiyaç olduğunun tespit edilmesi gerekir.

İyi çalışmalar!