Veritabanı tablo kolonlarını listeleme

26.10.2018

 

Oracle veritabanında tabloya ait bilgileri getirme

Tabloda yer alan kolonlar, veri tipleri, karakter uzunluğu, veri uzunluğu, precision, scale, null olabilir değeri, kolon id bilgisi, varsayılan değeri, karakter seti gibi bir çok veriye erişebiliriz. Tüm bu verilere erişmek için USER_TAB_COLUMNS tablosundan sorgu çekmemiz gerekiyor.
İhtiyacımız olan alanları belirlemek için * ile tüm kolonları çekebiliriz.

/* Stok tablosunda yer alan kolon isimleri, veri tipleri ve uzunluk bilgilerini getirme */ 

SELECT table_name, column_name, data_type, data_length
FROM USER_TAB_COLUMNS
WHERE table_name = 'STOK'