[Çözüm] SQL Developer'da Vendor Code 17002 Hatası

06.11.2018

 

Hatanın tam adı: "Exception: The Network Adapter could not establish the connection” (ORA-17002)"

Uzak sunucunuzda erişebildiğiniz Oracle veritabanına dışarıdan erişim sağlayamamanızın birkaç sebebi olabilir. Başlıca 2 sebebi bulunuyor. Bu sebeplerin temelinde yer alan sorun ise sunucunun Oracle'a karşı sergilediği tutum ve davranışlardan ibaret.

Sunucunuzda eğer Windows Firewall, Plesk Firewall yada harici IIS yönetim aracınız varsa ve güvenlik duvarı aktifse, Oracle Sid bilgisine erişemeyebiliyor.
Bununla ilgili olarak izlemeniz gereken 2 yöntem var:

  1. Sunucunuzdaki Firewall üzerinden Inbound Rules'a yeni bir kural (rule) ekleyin. Port > 1521 (Oracle varsayılan port) > Allow Connection > +Domain +Private +Public (üçü de işaretli olsun)
  2. Bazı durumlarda Oracle çalışma adında sunucuya tanımlı DNS bilgileri değişebiliyor. Bu tarz bir durum için ya tamamen karışık (özel) bir Oracle sunucu ismi vermeniz yada sunucunuzun IP adresi ile tanımlama yapmanız.